Sản Phẩm Nhà Thông Minh
00

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Danh mục: Thang Nhôm Giàn Phơi Đồ

Thang Nhôm Giàn Phơi Đồ

Thang Nhôm Giàn Phơi Đồ

• Thang đa năng kết hợp giá phơi đồ có thể vừa làm thang, vừa làm giàn phơi đồ tiện dụng.

• Sử dụng tính năng như 1 giàn phơi thông thường, phơi chăn, màn, quần áo, giày hoặc thảm, hoặc biến tấu làm giá sách.

• Sản phẩm được thiết kế thông minh giúp bạn giải phóng không gian, tăng diện tích sử dụng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.